Index > Perkhidmatan Darurat
Link Berkaitan
Tatacara
Perkhidmatan
Harga

Perkhidmatan pemulihan data darurat


Pusat Perkhidmatan Pemulihan Adroit mendapati bahawa, adakalanya pengguna amat memerlukan data mereka dengan segeranya. Tanpa data, operasi urusniaga mereka mungkin akan terjejas dan terpaksa berhenti.


Oleh kerana ini, kami menawarkan Perkhidmatan Pemulihan Data Darurat. Dengan perkhidmatan ini, kami akan menumpukan sepenuh perhatian kepada sesebuah kerja tersebut sehingga ianya selesai. Khidmat yang dipercepatkan ini dapat memastikan bahawa operasi urusniaga anda akan dapat diteruskan dan disambungkan lagi dalam masa yang singkat.


Untuk memohon jenis perkhidmatan ini, anda cuma hanya perlu tandakan pada ruangan “Perkhidmatan Darurat” dalam borang permohonan perkhidmatan. Kami akan melaksanakan permohonan anda dengan secepat mungkin.


Tandakan pada ruangan "perkhidmatan darurat" ketika mengisi borang permohonan jika anda memerlukan perkhidmatan ini.ADRC Malaysia membekalkan perkhidmatan pemulihan data darurat secara menyeluruh. Pusat Perkhidmatan Pemulihan Adroit mampunyai juruteknik-juruteknik yang berpengalaman dan professional yang sentiasa bersedia untuk mengatasi sebarang keadaan darurat.


 

© 2010 Adroit Data Recovery Centre Sdn Bhd